Palvela välisvaade suvel Vaade kantslile Jumalateenistusel Palvela välisvaade talvel

Jeesus Kristus seadis oma järgijatele kaks erilist vaimulikku talitust: usuristimise ja pühaõhtusöömaaja.

RISTIMINE järgneb uuestisünnile: "Kes usub ja on ristitud, see päästetakse" (Markuse 16:16). See on palve ja tõotus pidada puhast südametunnistust; sümboolne vana elu mahamatmine ristimisvette, selleks et anda maad uuele elule Kristuse järgimises. Jeesuse korraldusel ja varakristliku koguduse eeskujul ristime me vee alla kastmisega – Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.

PÜHAÕHTUSÖÖMAAEG ehk leivamurdmine on seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduseliikmetele, kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras. Püha õhtusöömaaega korraldame koguduses iga kuu esimesel pühapäeval. Sellega meenutame kõige tähtsamat uskliku elus: Kristuse lunastussurma ja ülestõusmist.

Lisaks nendele viime läbi teisi vaimulikke talitusi, mis on aegade jooksul osutunud õnnistuseks.

Me ÕNNISTAME LAPSI Jeesuse Kristuse eeskujul, usaldades nad Jumala varju ja juhtimise alla. Lapsevanemate soovil lepime kokku lapse õnnistamise aja, mis tavaliselt on pühapäevase teenistuse alguses, aga võib olla ka kodune talitus. Tavaliselt toimub see esimese eluaasta sees, aga mõnikord ka hiljem. Kuna tegemist on õnnistamisega, siis ei eelda see vanemate kuulumist kogudusse ja ka lapsest ei saa sellega koguduseliiget.

Me KIHLAME ja LAULATAME eeldusel, et noorpaar usub Jumalasse ja soovib elada kristlikku abielu.

Me VESTLEME ja PALVETAME inimestega, kes vajavad isiklikku hingehoidlikku nõustamist. Seda saab alati teha peale jumalateenistust või ka eraldi aega kokku leppides. Eriliselt on selleks kutsutud koguduse pastor ja diakonid, ent selleks on valmis ka iga usklik inimene, kes on Sulle usaldusväärne.

Me PALVETAME HAIGETE EEST koguduse ühispalves või inimese enda soovil isiklikult käte pealepanemise ja õliga võidmisega.

Me MATAME lahkunuid Jumala sõna ja palvega, sõltumata nende usulisest kuuluvusest.

26. September 2023. © Mooste Baptistikogudus. Palvela aadress: Kaaru küla, 64605 Põlva, Põlvamaa. Kontakt: Ermo Jürma. Teostus: Tarmo Kähr